Čvrsnica 08.04.2010.

Grupa od šest planinara HPD-a Pločno u sastavu: Želja Mandić. Zlatan Mandić, Rade Šaravanja, Damir Vican, Željko Lončar i Branko Bago, te pridruženim članom Tomom (sa Lisa), popela se na vrh Čvrsnice Pločno po snijegu i ledu.

Ovaj uspon je odrađen sa južne strane i protekao je u najboljem redu. Pri samome vrhu susreli smo grupu od tri planinara iz HPD-a Mosor iz Splita sa kojima smo zajedno stigli do vrha. Nakon zajedničkog ručka kod dežurnih vojnika u objektu na vrhu, krenuli smo nazad prema našim vozilima na Grkuš. Uspon i silazak je ujedno bio i prvo iskustavo u turno-skijanju za trojicu naših članova: Želju, Radu i Buću, što je bilo uistinu zanimljivo.

 

Nakon ovog lijepog iskustva preporuka svakome planinaru bi bila da što prije nabavi turno-skije i sa njima krene u nove užitke u planini!

 

Template Design free joomla templates

park1940300
park2940300
park4940300
park5940300