Izrada glavnog projekta

U tijeku su aktivnosti vezane za izradu glavnog (izvedbenog) projekta. Pošto se se radi o dugotrajnijim i složenijim nacrtima od statičkog dijela, građevinskog, elektroinstalacije... za očekivati je da će to potrajati malo duže. Nakon izrade  ovog projekta dobivamo i građevinsku dozvolu, što nam otvara mogućnosti za početak građevinskih radova.

 

Template Design free joomla templates