Komisija za obilaznice i markacije

SKUPŠTINA SAVEZA

Dj. br.: SK-015-9-6/08

Sarajevo 17. 05. 2008. godine

Na osnovu članka 47. i 50. Statuta Planinarskog saveza Herceg Bosne, Skupština saveza na sjednici održanoj dana 17. 05. 2008. godine u Sarajevu, donijela je

 

O D L U K U

 

O imenovanju predsjednika i članova Komisije za obilaznice i markacije

 

Članak 1

U komisiju se imenuju:

 

1.    Tomislav Batinić, (HPD «Bjelašnica 1923» Sarajevo), predsjednik komisije,

2.    Damir Mioč, PD «Kamešnica Livno» Livno, član,

3.    Filip Bago, HPD «Pločno» Posušje, član

 

Članak 2.

 

Radom komisije rukovodi predsjednik, i odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini PS HB.

 

Članak 3

 

Komisija iz članka 1. ove Odluke je dužna sačiniti Program rada i isti dostaviti Upravnom odboru na usvajanje.

 

Članak 4.

 

Komisija je dužna da sačini Poslovnik o radu i isti dostavi Upravnom odboru na usvajanje.

 

Predsjednik Saveza

Mirko Matijević

Template Design free joomla templates