Komisija za zaštitu prirode i okoliša

SKUPŠTINA SAVEZA

Dj. br.: SK-015-9-7/08

Sarajevo 17. 05. 2008. godine

 

Na osnovu članka 47. i 50. Statuta Planinarskog saveza Herceg Bosne, Skupština saveza na sjednici održanoj dana 17. 05. 2008. godine u Sarajevu, donijela je

 

O D L U K U

 

O imenovanju predsjednika i članova Komisije za zaštitu prirode i okoliša

 

Članak 1

U komisiju se imenuju:

 

1.    Željko Majstorović, (HPD «Bjelašnica 1923» Sarajevo), predsjednik komisije,

2.    Josip Zeko, HPD «Prenj 1933» Mostar, član,

3.    Ivana Barać, PD «Kamešnica» Livno, član

 

Članak 2.

 

Radom komisije rukovodi predsjednik, i odgovoran je Upravnom odboru i Skupštini PS HB.

 

Članak 3

 

Komisija iz članka 1. ove Odluke je dužna sačiniti Program rada i isti dostaviti Upravnom odboru na usvajanje.

 

Članak 4.

 

Komisija je dužna da sačini Poslovnik o radu i isti dostavi Upravnom odboru na usvajanje.

 

 

Predsjednik Saveza

Mirko Matijević, v.r.

Template Design free joomla templates

park1940300
park2940300
park4940300
park5940300