Rijeke u BiH
Rijeka         Izvor(utok) m/nm       Ušće (istek) m/nm     Razlika m     Tok km    Tok u BiH km
Sava            94                              87                            7                    945,0                    331,0
Una             520                             94                            426                212,0                    212,0
Unac           600                             300                           300               58,0                      58,0  
Sana           940                             139                           801               140,4                    140,4
Vrbas          1780                           93                            1678              192,0                    192,0
Vrbanja       1520                           164                          1356              70,5                      70,5   
Ukrina         120                             96                            24                  53,3                      53,3  
Bosna         560                              89                           471                271,0                    271,0
Krivaja         560                             200                          360                65,5                      65,5  
Spreča         300                             143                         157                112,3                     112,3
Usora           880                             143                         157                112,3                    112,3
Tolisa          440                              81                           359                56,2                      56,2  
Tinja            500                              80                          420                 69,0                      69,0  
Drina            433                              87                          346                346,0                    346,0
Cehotina       1250                           340                         910                91,0                      33,0 
Lim               901                            299                         602                197,0                     40,5  
Prača            1460                          329                         1131               56,9                      56,9  
Drinjača         730                            141                         589                78,5                      78,5  
Janja             600                            94                          506                 53,3                      53,3 
Neretva         1320                           0                            1320               225,0                    218,0
Trebišnjica       398                                      224                                 174                      96,5                             96,5  

Arhiva

Kategorije