Potpisan ugovor o dodjeli granta
images/grant_buo.jpg

images/grant_buo.jpgFederalno ministarstvo okoliša i turizma je u okviru projekta Zaštićena šumska i planinska područja Federacije BiH potpisalo ugovore sa korisnicima financijskih grantova u okviru projekta Lokalne inicijative za zaštitu bioraznolikosti u Nacionalnom parku Una i Parku prirode Blidinje.Ugovore je potpisala Branka Đurić, federalna ministrica okoliša i turizma, Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una, Zdravko Kutle, direktor Parka prirode Blidinje, kao i korisnici grantova iz ovih zaštićenih područja.

Nepovratna financijska sredstva za realizaciju ovih projekata dobijena su od Global Environment Facility (GEF), a transferirana su putem Svjetske banke. Sredstva će se koristiti za realizaciju Komponente 3 Lokalne inicijative u očuvanju bioraznolikosti, koja je usmjerena na pružanje podrške lokalnim sudionicima u očuvanju bioraznolikosti u zaštićenim područjima i njihovoj okolini.“Priprema prijedloga projekata, njihova evaulacija, dodjela grantova i način izvještavanja je urađen prema Smjernicama za lokalne inicijative u očuvanju bioraznolikosti, a u skladu sa Okvirom procesa ograničenja pristupa za ublažavanje potencijalnih negativnih efekata na egzistenciju. Nakon isteka roka za dostavu aplikacija na adresu našeg Ministarstva, pristigle su 34 aplikacije za dodjelu grantova. Ukupna vrijednost zahtijevanih grantova za sve kvalificirane projekte je 693.000 KM, a od pristigle 34 aplikacije, odobreno je osam grantova u vrijednosti od oko 280.000 KM”, objasnio je Muris Hadžić, pomoćnik federalne ministrice turizma i okoliša.Aplikanti koji su dobili financijska sredstva su Slobodni obrt Mijatović iz Jablanice, Općina Bihać sa kooperantima, Udruženje žena Kulen Vakuf, Hrvatsko planinarsko društvo Pločno iz Posušja, Udruga pčelara Iva iz Posušja, Ladanušić čistoća iz Rakitna, Udruženje lovačkih organizacija Bihać i preduzeće ES-BI-EM iz Mostara. Realizacija projekata počinje odmah nakon potpisivanja ugovora, dok je rok za njihovu realizaciju ožujak 2013. godine.

 

 

 

images/grant_buo_potpis.jpg

images/grant_svi.jpg

 

images/grant_svi1.jpg

 

Arhiva

Kategorije