Rijeka         Izvor(utok) m/nm       Ušće (istek) m/nm     Razlika m     Tok km    Tok u BiH kmSava            94                              87                            7                   ...